Než začnete tento web používat, přečtěte si prosím pozorně tuto webovou politiku.

Používáním této webové stránky souhlasíte s těmito zásadami.

Web je vlastněn a provozován společností BRIO AB - společností, která podléhá švédským právním předpisům a sídlí ve Švédsku. Společnost BRIO provozuje internetové stránky s hlavním cílem poskytování informací.

Bez písemného souhlasu společnosti BRIO je zakázáno kopírovat, reprodukovat, publikovat, nahrávat, zveřejňovat, přenášet nebo šířit obsah této webové stránky, včetně textu, obrázků, zvuku a filmu, pro veřejné nebo komerční účely.

Obsah této webové stránky je chráněn autorským právem, není-li uvedeno jinak, a může být používán pouze v souladu s těmito zásadami. Společnost BRIO neposkytuje žádnou záruku, že vaše použití těchto materiálů na těchto webových stránkách neporušuje práva třetích osob, které nejsou ve vlastnictví společnosti BRIO ani nejsou s ní spojeny. Obrázky jsou buď vlastněny nebo používány se svolením společnosti BRIO.

Použití těchto obrázků Vámi nebo jinou stranou s vaším souhlasem je zakázáno, pokud to není výslovně povoleno v těchto zásadách. Neautorizované použití obrázků může porušovat právní předpisy týkající se autorských práv, ochranných známek, integrity a zveřejňování, jakož i zákonů a ustanovení týkajících se komunikace.

Společnost BRIO vynakládá přiměřené úsilí, aby zajistila, že informace na webových stránkách jsou správné a aktualizované. Společnost BRIO však nemůže zaručit správnost informací. Společnost BRIO nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této webové stránky.

Dále používáte a surfujete na těchto stránkách na vlastní nebezpečí.

Společnost BRIO ani žádná jiná strana, která se podílí na tvorbě nebo dodávce webových stránek, nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, nepředvídané, následné nebo trestné škody, které lze připsat vašemu přístupu na webové stránky nebo jejich použití.

Společnost BRIO nepřebírá žádnou odpovědnost a nemůže nést odpovědnost za žádné škody nebo viry, které by mohly ovlivnit vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek na základě přístupu, používání nebo surfování na webových stránkách nebo na stahování materiálů, jako jsou data, text, obrázky, film nebo zvuk z webových stránek.

Veškerá komunikace a veškerý materiál, který přenesete na webovou stránku prostřednictvím e-mailu nebo jinými prostředky, včetně údajů, otázek, připomínek, návrhů atd., Jsou a budou považovány za nedůvěrné a veřejné. Cokoliv, co převedete nebo pošlete, může společnost BRIO nebo její dceřiné společnosti použít pro všechny účely, včetně, ale nejen, reprodukce, zveřejnění, přenosu, zveřejnění, přenosu a zveřejnění. Společnost BRIO je dále oprávněna používat nápady, koncepty, znalosti a techniky, které jsou součástí komunikace, kterou zasíláte na webovou stránku, za jakýmkoli účelem, mimo jiné včetně vývoje, výroby a marketingu produktů pomocí informací.

Všechny ochranné známky a logotypy uvedené na webových stránkách jsou značky BRIO. Žádný obsah webových stránek nesmí být interpretován jako tichý souhlas nebo jakýkoli jiný typ licence nebo práva k používání ochranných známek prezentovaných na webových stránkách bez písemného souhlasu společnosti BRIO nebo jakékoli třetí strany, která může vlastnit ochranné známky uvedené na webových stránkách.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky provozované třetí stranou mimo společnost BRIO. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí. Společnost BRIO tyto webové stránky nekontroluje a není odpovědná za jejich obsah. Pokračujete na jiné webové stránky a stránky na vlastní nebezpečí.

Skutečnost, že tato webová stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky, neznamená, že společnost BRIO tyto webové stránky podporuje, podporuje nebo doporučuje, nebo že společnost BRIO má vztah k jejich vlastníkům.

Společnost BRIO neposkytuje žádné záruky, výslovné ani implicitní, že obsah jiných webových stránek je správný, legální, spolehlivý nebo platný a vzdává se odpovědnosti za jakékoli ztráty, škody, nároky, odškodnění a požadavky na platby, které lze přiřadit webové stránce třetí strany. nebo jeho obsahu, ke kterému lze přistupovat přímo nebo nepřímo z této webové stránky.

Společnost BRIO může kdykoli změnit tyto podmínky aktualizací tohoto textu. Všechny tyto změny se vás týkají, a proto byste měli k těmto stránkám přistupovat pravidelně, abyste si mohli přečíst aktuální podmínky, které se na vás vztahují.

Change country