Spolupráce s úřady

Společnost BRIO má dlouhou historii aktivní spoluúčasti na tvorbě bezpečnostních předpisů pro hračky

Společnost BRIO byla zakládajícím členem první evropské asociace výrobců hraček, jež vznikla v roce 1958 v Bruselu a sdružuje výrobce i prodejce hraček v Evropě. Počátkem devadesátých let se organizace rozdělila na dva subjekty: TME (Toy Manufacturers of Europe), která se později změnila na TIE (Toy Industry Europe) a TTE Toy Traders of Europe). Dag Ivarsson ze společnosti BRIO zastával od roku 1998 do roku 2006 funkci předsedy organizace TTE. V roce 2012 se společnost BRIO stala řádným členem organizace TIE zastupovaným panem Göranem Kullbergem.

Společnost BRIO se aktivně podílí na vývoji standardu hraček díky úsilí jednoho ze svých zaměstnanců – Gunnara Castegrena. V roce 1972, kdy byla založena švédská spotřebitelská agentura, zahájil Gunnar Castegren s tímto nově vytvořeným orgánem konzultace o bezpečnosti hraček. V roce 1983 pak byla zveřejněna nová švédská norma s názvem „hračky – mechanické a fyzikální vlastnosti“.

V polovině 80. let zahájila EU práci na první směrnici o bezpečnosti hraček a Gunnar Castegren byl jmenován jedním ze švédských zástupců ve své pracovní skupině. V průběhu let až do svého odchodu do penze v roce 2004 působil Gunnar Castegren jako ambasador bezpečnosti hraček BRIO a zároveň také na vedoucí pozici pracovního týmu vytvářejícího nové bezpečnostní směrnice a normy v EU. V roce 1988 byl Gunnar jmenován švédským zástupcem organizace ICTI (International Council Toy Industries) s odpovědností za péči o pracovní podmínky v rámci ICTI.

Spolupráce na omezování objemu chemických látek v hračkách

Ve Švédsku se společnost BRIO spolu s dalšími výrobci hraček, jako LEGO, Micki, Egmont, IKEA, Clas Ohlsson a ICA podílela na dobrovolné iniciativě zabývající se výzkumem omezování výskytu chemických látek v hračkách mírou překračující požadavky zákona. Iniciativa „Giftfri vardag“ představená švédským ministrem pro životní prostředí a organizovaná agenturou Swedish Chemicals byla spuštěna v roce 2011 a pokračovala v činnosti až do roku 2014. Záměrem je sdílení zkušeností z tohoto úsilí s dalšími podniky, orgány a profesními sdruženími.

 

 

Change country