Bezpečné hračky – naše nejvyšší priorita!

Testujeme zas a znovu

„Základy našich hraček jsou v zásadě stejné jako v době mých začátků v sedmdesátých letech, avšak v současnosti disponujeme mnohem širší nabídkou výrobků a doplňků k našim základním modelům hraček. Největším rozdílem mezi tehdejší a dnešní situací je skutečnost, že nyní provádíme ročně více než 1 000 testů kontroly chemických látek a kvality, abychom zajistili bezpečnost hraček BRIO v rukou dětí. Příčinou jsou zpřísňující se zákonné požadavky,“ shrnuje Göran Kullberg. 

„První čtyřstránková norma vstoupila v platnost v roce 1975. V současné době je třeba dostát směrnicím a normám o tisícovkách stránek. Zkušební vybavení zaznamenala nepředstavitelná vylepšení, takže dnes dokážeme detekovat látky v koncentracích tak nízkých, že se můžeme přít, zda vlastně vůbec existují.“

Göran Kullberg je jako vedoucí kvality odpovědný za zajištění souladu všech hraček s veškerou legislativou a nařízeními stanovenými úřady ve více než 20 zemích, kde má společnost BRIO zastoupení. Kromě toho odpovídá také za zavádění zásadních změn v materiálech používaných společností BRIO ve svých produktech, mohou-li přinést další zlepšení kvality a bezpečnosti.

Neustále usilujeme o zlepšování

„V roce 2012 jsme se rozhodli změnit povrchovou úpravu všech kovových dílů používaných v modelech vláčků, abychom zamezili uvolňování niklu. Podařilo se nám tak snížit uvolňování niklu o více než 96 %,“ konstatuje Göran Kullberg. A dále dodává: „Tento proces trval déle než dva roky, neboť zásah se týkal zhruba 1 500 různých kovových dílů.“

Společnosti BRIO se také podařilo snížit uvolňování organických sloučenin z 1/100 na 1/1 000 limitů stanovených úřady.

„Úsilí o snížení hodnoty na úroveň mnohem nižší než jsou regulační limity se může jevit jako ztráta času. Jsme však přesvědčeni, že má smysl učinit vše, co je v našich silách, abychom obsah chemických látek v hračkách omezili. Jedná se o setrvalý proces,“ vysvětluje Göran Kullberg. „V současné době pracujeme na důkladné analýze různých typů laků, jež používáme. Lidé se často domnívají, že vodou ředitelné laky jsou nejlepší a nejbezpečnější. To však nemusí být nutně pravda. Voda i rozpouštědla jsou pouze nosiči barvy, jež po nanesení a vyschnutí mizí. Hlavní riziko stále spočívá v nejrůznějších použitých pigmentech.

Zvažovat musíme také trvanlivost a kvalitu. Proto provádíme důkladné testování a naše rozhodnutí jsou tak vždy založená na faktech,“ dodává Göran.

Göran Kullberg je od roku 2006 globálním ředitelem oblasti sociální odpovědnosti podniku a řízení kvality ve společnosti BRIO. Jeho funkce je svázána s organizací BRIO již od roku 1978, kdy začal poprvé pracovat ve výrobě dřevěných dílů. Od poloviny 80. let odpovídal za chod továrny BRIO. V tomto období společnost BRIO rozšířila svou velikost a výrobní metody prošly ohromným vývojem. Göran Kullberg nedávno zastupoval hračkářský průmysl v evropské expertní skupině EU v otázkách „vysledovatelnosti výrobků.“

Change country