6–12 měsíců

V tomto věku si děti rády hrají s předměty, jež mají na dosah. Dotýkají se jich, cítí je a kousají do nich. Zajímavější je už také tvar a velikost předmětů. Menší předměty budou vizuálně zřetelnější a snáze uchopitelné. 

Ve věku od 9 do 12 měsíců jsou děti mimořádně zvídavé a zajímají se o své okolí – naráží předměty o sebe a vytvářejí zvuky. V tomto věku děti také rozvíjejí jemnou motoriku a rády uchopují menší předměty mezi palec a ukazováček.